LED

Z kolei źródło światła LED składa się diod oświetleniowych, które wytwarzają światło w wyniku przepływu prądu elektrycznego tylko w jednym kierunku. 

Chip źródła światła LED składa się z 2 warstw półprzewodnikowych, a każda z nich zawiera domieszki innych atomów. Warstwa o ładunku ujemnym (-) zawiera wolne elektrony, a warstwa o ładunku dodatnim (+) w ogóle nie zawiera elektronów.
Po podłączeniu zasilania wolne elektrony przemieszczają się od (-) do (+) i emitowane jest światło.

Źródła światła NARVA LED T10 i Festoon zapewniają komfort podróżowania samochodem dzięki jasnemu oświetleniu wnętrza oraz wysokiej jakości znacząco wydłużającej eksploatację.

LED lamp elements PL