Oświadczenie NARVA o zasadach ochrony prywatności

Oświadczenie NARVA o zasadach ochrony prywatności

Niniejsze oświadczenie o zasadach ochrony prywatności obowiązuje od 24 kwietnia 2017 r.

Wprowadzenie

Spółka z o.o. Lumileds Germany GmbH, mieszcząca się pod adresem Philipsstrasse 8, 52068 Aachen w Niemczech (zwana poniżej „Lumileds”) przywiązuje dużą wagę do spraw związanych z ochroną informacji prywatnych i pragnie, aby byli Państwo zaznajomieni z zasadami, jakimi kierujemy się przy zbieraniu, wykorzystywaniu i ujawnianiu Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o zasadach ochrony informacji prywatnych (zwane poniżej „Oświadczeniem”) opisuje nasze praktyki dotyczące danych osobowych, jakie zbieramy poprzez:

 • witrynę internetową pod adresem<http://www.narva-light.com> i znajdujący się na niej formularz do kontaktu oraz każdą inną prowadzoną przez nas witrynę internetową z której uzyskują Państwo dostęp do niniejszego Oświadczenia (zwane poniżej „Witrynami internetowymi”);
 • udostępniane przez nas oprogramowanie użytkowe do wykorzystywania w komputerach i urządzeniach mobilnych lub za ich pośrednictwem (zwane poniżej „Apkami”), jak też
 • przesyłane przez nas Państwu pocztą elektroniczną komunikaty w formacie HTML z odsyłaczami do niniejszego Oświadczenia.

Witryny Internetowe i Apki są poniżej łącznie zwane „Usługami”. Podmiotem kontrolującym zbierane za pośrednictwem Usług dane osobowe jest Lumileds.

Rodzaje danych osobowych, jakie możemy zbierać

Gdy nawiązują Państwo obustronny kontakt z Lumileds za pośrednictwem naszych Usług, możemy zbierać rozmaite dane osobowe, takie jak:

 • Państwa imię i nazwisko;
 • adres Państwa poczty elektronicznej;
 • nazwę Państwa kraju;
 • numer Państwa telefonu;
 • stosowaną w kontaktach z NARVA Państwa nazwę użytkownika i hasło;
 • adres IP Państwa komputera;
 • informacje o sposobie korzystania przez Państwa z naszych Usług i prowadzonej w jego toku działalności;
 • informacje i Państwa zainteresowaniach, jak też
 • inne informacje dotyczące Państwa zachowania w internecie.

Jeśli w związku z korzystaniem z Usług przekazują Państwo nam lub naszym podmiotom świadczącym usługi jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób, to oświadczają Państwo, iż są Państwo do tego upoważnieni i pozwalają nam Państwo korzystać z tych danych w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem.

W jaki sposób możemy zbierać dane osobowe

Wraz z naszymi podmiotami świadczącymi usługi możemy zbierać dane osobowe na różne sposoby, w tym: 

 • za pośrednictwem Usług: możemy zbierać dane osobowe za pośrednictwem Usług, np. gdy wypełniają Państwo formularz kontaktowy, zgłaszają Państwo chęć objęcia Państwa naszymi działaniami marketingowymi, kontaktują się Państwo z naszymi ośrodkami udzielającymi pomocy technicznej lub otwierają Państwo sobie u nas rachunek;
 • poza internetem: możemy też zbierać Państwa dane osobowe poza internetem, np. gdy odwiedzają Państwo sklepy, aby nabyć wyroby sprzedawane pod naszą marką, bywają Państwo na naszych wystawach technicznych, zgłaszają przez telefon zamówienie lub kontaktują się z naszym działem obsługi klienta;
 • z innych źródeł: Państwa dane osobowe możemy tez uzyskiwać z innych źródeł, jak np. dostępnych publicznie baz danych lub partnerów, z którymi prowadzimy wspólną działalność marketingową.

Do jakich celów używamy Państwa danych osobowych

Państwa danych osobowych używamy do następujących celów:

 1. korzystamy z nich w zakresie niezbędnym do wywiązania się z umowy między Państwem a Lumileds, w tym:
 2. po to, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania i spełnić zgłaszane przez Państwa prośby, jak np. o przesłanie Państwu naszych biuletynów;
 3. po to, aby przesyłać Państwu informacje administracyjne, np. dotyczące Usług, na temat prób naszych wyrobów, sondaże, informacje o zmianach naszych warunków i zasad, jak też
 4. po to, aby umożliwić Państwu uczestniczenie w loteriach, konkursach i podobnych promocjach i aby administrować taką działalnością. W przypadku niektórych takich działań obowiązują dodatkowe reguły, które mogą zawierać dodatkowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe i jak je ujawniamy. Sugerujemy, aby Państwo się z nimi starannie zapoznali;
 5. korzystamy z nich w zakresie niezbędnym do realizacji naszych uprawnionych interesów dotyczących naszej działalności marketingowej:
 6. po to, aby przesyłać Państwu materiały marketingowe, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować;
 7. po to, aby Państwa doświadczeniom z korzystania z Usług nadać charakter osobisty przez prezentowanie wyrobów i ofert dostosowanych osobiście do Państwa, jak też
 8. korzystamy z nich w zakresie niezbędnym do realizacji naszych innych uprawnionych interesów związanych z naszą działalnością gospodarczą:
 9. do celów naszej działalności gospodarczej, takich jak analiza danych, kontrola, monitorowanie i zapobieganie oszustwom, opracowywanie nowych wyrobów, rozbudowa, ulepszanie lub modyfikowanie naszych Usług, rozpoznawanie tendencji w korzystaniu z nich, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych, prowadzenie i rozszerzania naszej działalności podstawowej.

Dzielenie się Państwa danymi osobistymi z innymi stronami

Posiadanymi przez nasz Państwa danymi osobowymi możemy dzielić się z:

 • naszymi podmiotami stowarzyszonymi w skali światowej. Lumileds jest członkiem grupy spółek – Lumileds Holding, która jest globalną organizacją zajmującą się wytwarzaniem wyrobów oświetleniowych. Dotyczącymi Państwa informacjami osobowymi możemy dzielić się z innymi podmiotami w tej grupie, nadal jednak w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu, gospodarować nimi będzie Lumileds;
 • będącymi stroną trzecią naszymi podmiotami świadczącymi usługi takie, jak hosting stron internetowych, analiza danych, usługi z zakresu informatyki oraz zapewniającymi stosowną infrastrukturę, obsługę klientów, obrót pocztą elektroniczną, kontrole finansowe i inne usługi;
 • ze stronami trzecimi, aby umożliwić im przesyłanie Państwu materiałów marketingowych odpowiadających dokonywanym przez Państwa wyborom;
 • po otrzymaniu od Państwa odrębnej zgody, z będącymi stronami trzecimi fundatorami loterii, konkursów i podobnych działań promocyjnych;
 • ze stronami trzecimi, po to aby zidentyfikować Państwa dla każdego odbiorcy, któremu przesyłają Państwo komunikaty za pośrednictwem Usług;
 • ze stroną trzecią w razie jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia z udziałem kapitału zagranicznego, cesji, przekazania lub innego zbycia całości lub jakiejkolwiek części naszej działalności gospodarczej, aktywów lub zapasów (w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym).

Możemy także wykorzystywać Państwa dane osobowe i je ujawniać gdy jesteśmy przeświadczeni, że jest to niezbędne lub stosowne: (a) na mocy prawa właściwego, co może obejmować również prawo obowiązujące poza krajem, w którym Państwo zamieszkują; (b) odpowiadając na żądania ze strony sądów, organów egzekwujących przestrzeganie prawa, instytucji regulujących funkcjonowanie odpowiednich rynków oraz innych władz publicznych i rządowych, które mogą być również władzami działającymi poza krajem, w którym państwo zamieszkują; (c) dla wyegzekwowania naszych warunków, jak też (d) dla ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności,, co dotyczy również naszych podmiotów stowarzyszonych, Państwa samych oraz innych stron.

Ciasteczka i podobne technologie

Ciasteczkami i podobnymi technologiami posługujemy się zgodnie z naszymi Zasadami w sprawie ciasteczek.

Państwa prawa

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które uprzednio Państwo nam dostarczyli, pragnęliby Państwo je skorygować lub usunąć albo chcieliby Państwo zrobić użytek ze swoich praw do wyrażenia sprzeciwu lub w sprawie przenośności danych, prosimy skontaktować się z nami na adres: mail.

Zwracając się do nas prosimy wyraźnie wskazać, jakie dane osobowe pragnęliby Państwo zmienić, czy chcieliby Państwo je usunąć z naszej bazy danych lub dać nam znać w jakiś inny sposób, jakie chcieliby Państwo nałożyć ograniczenia na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych. Dla Państwa ochrony, możemy wdrożyć jedynie takie, przesłane nam przez Państwa żądania, które dotyczą danych związanych z konkretnym adresem poczty elektronicznej, z którego korzystają Państwo przesyłając je. Zanim spełniły takie żądanie, może też zajść potrzeba sprawdzenia przez nas Państwa tożsamości. Będziemy starali się spełnić je tak szybko, jak da się to rozsądnie uczynić.  Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż może zajść potrzeba zachowania przez nas pewnych informacji dla celów dokumentacyjnych. W naszych bazach danych i innych zapisach mogą też pozostać informacje szczątkowe, które nie zostaną usunięte, dopóki nie będzie to konieczne w trybie obligatoryjnym.

Jeśli z Państwa danymi osobowymi zdarzy się coś, z czym Państwo się nie zgadzają, mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami. Postaramy się usunąć powód do Państwa zaniepokojenia jak da się najlepiej. Jeśli to nam się nie uda, zawsze mogą Państwo złożyć skargę w odpowiednim urzędzie nadzorującym ochronę danych.

Wybór dla Państwa

Chcemy poznać Państwa lepiej, po to abyśmy mogli lepiej Państwu służyć ale jednocześnie szanując dokonane przez Państwa wybory w sprawie tego, jak korzystamy z Państwa danych osobowych. 

Jeśli nie chcą Państwo żebyśmy przesyłali Państwu oferty lub informacje dostosowane do Państwa osobiście, mogą Państwo dać nam o tym znać zaznaczając w korespondencji przesyłanej Państwu przez nas pocztą elektroniczną odpowiednie pole w formularzu służącym do rejestracji lub wybierając odpowiedź „nie wchodzę” (”opt-out”).

Tam, gdzie wymagają tego miejscowe ustawy, poprosimy Państwa o wybranie możliwości „wchodzę” ("opt-in") lub o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób pozytywny. Na przykład, tam gdzie jest to wymagane przez miejscowe ustawy, będziemy Państwu przesyłać jedynie te biuletyny, na które Państwo się zapisali. W podobny sposób, tam gdzie jest to wymagane przez miejscowe ustawy, przed użyciem wyrafinowanych metod określania profilu danej osoby poprosimy Państwa o zadeklarowanie się „wchodzę” (“opt-in").

Będziemy starali się dostosować się do Państwa wyrobu tak szybko, jak ta się to uczynić działając w sposób rozsądny. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż jeśli w sprawie otrzymywania od nas pocztą elektroniczną korespondencji marketingowej zadeklarują Państwo „nie wchodzę”, możemy nadal przesyłać Państwu ważne komunikaty administracyjne, wobec wysyłania których nie mogą Państwo wyrazić sprzeciwu.

Odsyłacze do innych witryn internetowych

Podróżując w internecie przez nasze Witryny mogą Państwo napotkać zamieszczone tam dla Państwa wygody i dla informacji odsyłacze do innych witryn. Owe witryny mogą funkcjonować niezależnie od Lumileds i mogą mieć własne powiadomienia i oświadczenia na temat ochrony informacji prywatnych lub obowiązujące w tej dziedzinie zasady. Usilnie radzimy, aby zapoznali Państwo się z tym, jak w związku z korzystaniem z owych witryn Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za treść witryn, które nie są własnością Lumineds ani nie są przez Lumineds prowadzone, ani też za ich użytkowanie i stosowane przez nie praktyki dotyczące ochrony informacji prywatnych.

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Uznajemy naszą odpowiedzialność za ochronę powierzonych przez Państwa spółce Lumineds danych osobowych przed ich utratą, użyciem w sposób nieuprawniony bądź nieuprawnionym dostępem i traktujemy ją poważnie. Dla ochrony Państwa danych osobowych Lumileds stosuje różnorodne techniki i procedury organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa. Stosujemy np. kontrolę dostępu i zapory sieciowe, korzystamy z bezpiecznych serwerów a pewne rodzaje danych szyfrujemy.  Niestety, nie można zagwarantować, że jakikolwiek system przesyłu danych czy ich przechowywania będzie w 100 procentach bezpieczny. Jeśli mają Państwo powód, aby sądzić, że kontakty między Państwem a nami nie są już bezpieczne (np., jeśli wyczuwają Państwo, że naruszone zostało bezpieczeństwo Państwa konta), prosimy zgłosić nam to natychmiast w sposób opisany poniżej w rozdziale „Jak się z nami kontaktować”.

Informacja specjalna dla rodziców

Usługi nie są adresowane do małoletnich w wieku poniżej szesnastu (16) lat. Prosimy, aby osoby takie nie przekazywały swoich danych osobowych za ich pośrednictwem.

Przesyłanie danych

Usługi są kontrolowane i świadczone przez nas z Irlandii. Nie zamierza się, aby świadcząc je podporządkować się prawom bądź to orzecznictwu jakiegokolwiek państwa, kraju czy terytorium poza Irlandią.

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy obiekty techniczne lub w którym angażujemy podmioty świadczące usługi zaś korzystając z Usług zgadzają się Państwo na przesyłanie Państwa danych osobowych do krajów innych niż kraj, w którym Państwo zamieszkują a obowiązujące tam reguły ochrony danych mogą być odmienne niż reguły obowiązujące w Państwa kraju. W niektórych okolicznościach do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych mogą być uprawnione sądy, organa egzekwujące przestrzeganie prawa, instytucje regulujące rynki lub władze odpowiadające za bezpieczeństwo. Tam, gdzie będzie to wymagane, w sprawach dotyczących międzynarodowego przesyłu danych będziemy opierali się na Wiążących Regułach Korporacyjnych lub na Modelowych Klauzulach [Kontraktowych] Unii Europejskiej.

Okres przetrzymywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetrzymywali przez okres niezbędny do spełnienia celów nakreślonych w niniejszym Oświadczeniu, chyba że obowiązujące prawo dopuszcza lub wymaga, by był on dłuższy.  

Dane wrażliwe

Prosimy, aby nie przesyłali nam Państwo ani nie ujawniali w systemie Usług bądź też za ich pośrednictwem ani też w inny sposób, jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczącej pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub innych przekonań, zdrowia, cech biometrycznych lub genetycznych, karalności lub przynależności związkowej).

Zmiany w niniejszym powiadomieniu o zasadach ochrony informacji prywatnych

Świadczone przez Lumileds usługi nieustannie ewoluują i mogą niekiedy ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o tym Państwa. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo odpowiedniej modyfikacji niniejszego Oświadczenia lub jego uzupełnienia.

Dla powiadomienia Państwa o wszelkich istotnych zmianach wprowadzonych do niniejszego Oświadczenia, będziemy zamieszczali na naszych Witrynach Internetowych dobrze widoczne komunikaty. U góry ich będzie znajdować się informacja, kiedy było ono ostatnio aktualizowane. Zachęcamy, aby Państwo często zaglądali tam, żeby zapoznać się z najnowszą wersją.

Nowe Oświadczenie będzie obowiązywać od chwili zamieszczenia go. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmodyfikowanym powiadomieniem, powinni Państwo zmienić wyrażone przez Państwa preferencje lub rozważyć czy nie zaprzestać korzystania z naszych Witryn Internetowych. Uzyskując nadal dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich po wprowadzeniu owych zmian zgadzają się Państwo, iż zmodyfikowane Oświadczenie będzie dla Państwa wiążące.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia, prosimy skontaktować się z nami pod adresem mail.

 

Klauzula językowa

W razie rozbieżności między niniejszym tekstem w języku angielskim i w przekładzie, moc nadrzędną będzie mieć wersja w języku angielskim.