Şartlar ve koşullar

NARVA Kullanım Kuralları

Son Yenileme: 24 Nisan 2017

Bu internet sitesi ("İnternet Sitesi") ve bu İnternet Sitesi üzerinden ya da aracılığı ile tüm içeriği, veriler, malzeme, bilgi, metin, görüntüler, grafikler, foroğraflar, ticaret markaları, hizmet işaretleri, logolar, tasarımlar, ses kayıtları ve teserleri dahil olmak fakat sınırlı olmamak üzere (toplu olarak “İçerik”) size Lumileds Germany GmbH ("Lumileds") tarafından sunulmaktadır.

Aşağıdaki Kullanım Kuralları bu İnternet Sitesine giriş ve kullanımınızı idare eder. Bu Kullanım Kurallarına ilaveten belli İçerik için belirlenmiş olan İnternet Sitesinde yüklemiş, sunmuş ve/ ya da yayınlayabileceğiniz o belli içeriğe, verilere, malzemelere veya bilgilere (“Kullanıcı İçeriği”)  ya da bu İnternet Sitesi aracığılıylla yapmış olduğunuz işlemler için belli kural ve şartlar geçerli olabilir. Bu tür hususi kurallar bu Kullanım Kurallarına ilaveten ya da nerede ve sadece özellikle açıklanmış olduğu sınırlar içerisinde geçerli olmak kaydıyla bu Kullanım Kurallarının yerine geçebilir.

1. Kullanım Kurallarının Kabulü

Bu İnternet Sitesine girerek veya kullanarak Kullanım Kurallarının içeriği ve burada işaret edilen tüm kural ve şartlara ve bu İnternet Sitesinde herhangi kural ve şartlara kanunen bağlandığını kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer tüm kuralları kabul ETMİYORSANIZ, bu İnternet Sitesine GİRMEMELİSİNİZ ya da KULLANMAMALISINIZ. Eğer belli İçerik için geçerli olan (İnternet Sitesi içinde belirli yerlerde) ya da bu İnternet Sitesinde hususi bir işlem için ilave hususi kuralları kabul etmiyorsanız, o halde o içeriği olan ya da o işlem gerektiren İnternet Sitesisinin o kısmını KULLANMAYIN veya o tür işlemi YAPMAYIN.

2. Kurallarin Değiştirilmesi

Bu Kullanım Kuralları Lumileds tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu tür değiştirilmiş Kullanım Kuralları bu İnternet Sitesinde sunulduğundan itibaren yürürlüğe girecektir. Bu tür bir yayından sonra İnternet Sitesine girmeye veya kullanmaya devam ederseniz, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız.  Düzenli olarak kural ve şartları takip etmeniz tavsiye edilir. Diğer Lumileds internet sitelerinin kendi kullanım kuralları olabilir ve bunlar o internet siteleri için geçerli olacaktır.

Lumileds İnternet Sitesinde ya da İnternet Sitesinin İçeriğine iliişkin dilediği zaman ve önceden duyurmadan değişiklik yapma veya güncelleme ya durdurabilme hakkını saklar. Lumileds İnternet Sitesinde ya da onun bir kısmına dilediği zaman anında ve önceden duyurmadan  ve herhangi sebepten dolayı ya da kendi isteğine göre herhangi bir kişinin erişmesini sınırlama, reddetme ya da  son verebilme hakkını saklar.

3. Gizlilik Politikası

Bu İnternet Sitesi aracılığıyla ya da bağlantısıyla toplanan kişisel bilgiler sadece Gizlilik Beyannamemiz doğrultusunda kullanılacaktır ve bu Kullanım Kuralları ise bu İnternet Sitesinde yayımlanan Gizlilik Beyannamesine tabidir.

4. Feragatlar & MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI

Bu İnternet Sitesindeki bilginin doğruluğuna özenle dikkat edilmiş olsada, Lumileds bunun için mesuliyet almaz. Ne Lumileds ne de alt şirketleri, iş ortakları, lisansörleri, marka lisanscıları ve tedarikçileri (i) İnternet Sitesinin sizin beklentilerinize uyacağını, (ii) İnternet Sitesinin kesileceğine, zamanlı olacağına, güvenli olacağına veya hatasız olacağına dair, ya da (iii) İnternet Sitesinin kullanımı sonucu alınan sonuçların (bu İntnernet Sitesinde herhangi bilgi ve malzeme dahil olmak üzere) doğru, noksansız, eksiksiz, güvenilir ya da başka şekilde şartlarına uyacağına dair taahhüt edemez ya da bunu temsil edemez. İNTERNET SİTESİNDE SUNULAN TÜM BİLGİ (METİN, GÖRÜNTÜLER, GRAFİKLER, BAĞLANTILAR VE DİĞER MALZEMELER DAHİL OLMAK ÜZERE FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMKLA)  “OLDUĞU GİBİ” VE “MECVUT OLDUĞU KADARIYLA” OLARAK SUNULMUŞTUR. LUMILEDS İŞBU YAZIYLA ÖZELLİKLE İFADE EDİLMİŞ YA DA İMA EDİLMİŞ HERHANGİ ŞEKİLDE TAAHHÜTNAME YA DA GARANTİLERİ VE SATIŞ ÜRÜNLERİNİN GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMADAN, HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞU, İHLAL EDİLMEYİŞİ, YA DA BU İNTERNET SİTESİNİN YA DA İÇERİĞİNİN İŞLETİLMESİNDEN FERAGAT EDER. LUMILEDS BU İNTERNET SİTESİNİN GÜVENLİĞİ HAKKINDA GARANTİ VERMEZ VEYA HERHANGİ BİR ŞEY TEMSİL ETMEZ. HERHANGİ GÖNDERMİŞ OLDUĞUNUZ BİLGİNİN YAKALANABİLECEĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. LUMILEDS İNTERNET SİTESİNİN YA DA BU İNTERNET SİTESİNİ SUNAN SERVERLARIN YA DA LUMİLEDS TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİŞİMİN VİRÜZSÜZ YA DA HERHANGİ DİĞER ZARARLI UNSURSUZ OLDUĞUNA DAİR GARANTİ VERMEZ.

LUMİLEDS VEYA HİÇBİR İŞ ORTAĞI HİÇBİR DURUMDA, HERHANGİ DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇ İTİBARİYLE, CEZALANDIRICI, ÖZEL YA DA KAZA SONUCU HASARLAR (İŞ, SÖZLEŞME, GELİR, VERİ, BİLGİ KAYBI YA DA İŞ SEKMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE FAKAT BUNUNLA SINIRLI KALMAMAKLA) BU İNTERNET SİTESİNİN YA DA İÇERİĞİNİN KULLANIMI SONUCU, KULLANIMINDAN DOĞAN YA DA KULLANIMIYLA BAĞLI OLARAK, İNTERNET, AĞ YA DA HOSTING HİZMETLERİNİN BAĞLANTISININ KOPMASI SONUCU MESUL TUTULAMAZ VE İNTERNET SİTESİ YA DA BU İNTERNET SİTESİNİN SUNULMASINI MÜMKÜN KILAN HİZMET, YA DA LUMİLEDS TARAFINDAN GÖNDERİLEN İLETİŞİMLERİN VİRÜZSÜZ OLDUĞU VEYA HERHANGİ ZARARLI UNSURSUZ OLDUĞUNU VE HATTA LUMİLEDS BU TÜR HASAR İÇİN DANIŞMA ALMASINA RAĞMEN, MESUL TUTULAMAZ.     BU İNTERNET SİTESİYLE YA DA BAĞLANTILI OLARAK LUMİLEDS’E KARŞI AÇILAN HERHANGİ İŞLEM LUMİLEDS’E YAZILI OLARAK İŞLEMİN SEBEBİ OLUŞTUĞU TARİHTEN SONRA (1) BİR YIL İÇİNDE BİLDİRİLMELİDİR.

Bu halka açık bir internet sitesidir. Bu İnternet Sitesine gönderdiğiniz herhangi Kullanıcı İçeriği hakkında gizlilik beklentisinde bulunmamalısınız. Buraya gizlilik gerektiren bilgi göndermeyin.

Bu İnternet Sitesinin kullanımından dolayı edinilen ya da indirilen malzeme kendi gizliliğiniz ve rizikonuz altında gerçekleşir.  Bu tür malzemenin indirilmesinden dolayı bilgisayar sistemine verilen herhangi hasar ya da veri kaybı için kendiniz yegane sorumlusunuz.

Eğer yukarıda zikredilen herhangi dışlama ya da kısıtlamalara ya da Bölüm 4’te zikredilen feragat ya da garantilere izin vermeyen bir ülke ya da eyalette yaşıyor iseniz, o dışlama ya da sınırlamalar sadece izin verildiği kadarıyla size tabi olacaktır.  O halde, o tür dışlama ya da sınırlandırma geçerli kanun çerçevesinde mümkün olduğu kadar geniş şekilde uygulanacaktır.

5. Üçüncü Taraf İçerik/ Yazılım

Lumileds sadece bu İnternet Sitesinin kullanıcısına kolaylık olsun diye o tür bağlantıları sunmaktadır ve herhangi bir bağlantının herhangi bir internet sitesine dahil edilmesi de o sitenin içeriğinin Lumileds tarafından onaylandı anlamına gelmemektedir. Lumileds İnternet Sitesinde hiper bağlantı aracılığı ile bağlanan üçüncü tarafın hiçbir internet siteleri için hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu hiper bağlantının İnternet Sitesi tarafından ya da üçüncü tarafça Kullanım Kuralları doğrultusunda sunulmuş olsa da olmasa da, bu değişmez. İnternet Sitemizden herhangi bir başka siteye herhangi bağlantı o diğer sitenin onaylanması anlamına gelmez ve İnternet Sitesinden bağlanan herhangi sitenin içeriğinin doğruluğu, zamane olduğu ya da uygunluğu hakkında hiçbir garanti vermez ve bunun için de hiçbir sorumluluk almayız.

İnternet Sitemizinden ya da aracılığıyla indirilebilmesi sağlanan herhangi yazılım herhangi geçerli lisans sözleşmesinin kurallarına tabi olarak lisanslıdır. Geçerli lisans sözleşmesinde açıklanan durum haricinde, yazılım sadece son kullanıcıların kullanımı için sağlanmıştır ve herhangi şekilde yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ya da yeniden dağıtılması kesinlikle yasaktır.    BU TÜR YAZILIMLARIN EĞER VAR İSE GARANTİLERİ SADECE GEÇERLİ LİSANS SÖZLEŞMESİNDE VERİLDİ İSE UYGULANACAKTIR.  LUMILEDS İŞBU YAZIYLA ÖZELLİKLE İFADE EDİLMİŞ YA DA İMA EDİLMİŞ HERHANGİ ŞEKİLDE TAAHHÜTNAME YA DA GARANTİLERİ VE SATIŞ ÜRÜNLERİNİN GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMADAN, HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞU, İHLAL EDİLMEYİŞİ, YA DA BU İNTERNET SİTESİNİN YA DA İÇERİĞİNİN İŞLETİLMESİNİ REDDEDER.

6. Telif hakları ve Ticaret markaları

Copyright 2017 Lumileds Holding B.V. Tüm haklar saklıdır. İnternet Sitesi malzeme üzerinde telif hakkı uyarısı olup olmasada dünya çapında telif hakları kanunlarınca korunmaktadır. Tüm içerik Lumileds Holding B.V. tarafından, iş ortakları ya da lisansörleri tarafından sahiptir ve telif hakları, ticaret marka ve diğer mülki hakları kanununca korunur. İnternet Sitesinde veya onun İçeriğinde hiçbir hak size transfer olmaz ve İnternet Sitesinde veya onun İçeriğindeki hususi olarak ifade edilmeyen tüm haklar da işbu yazıyla saklı tutulur.  Farklı durum söz konusu olmadığı kadarıyla, bu İnternet Sitesinde yayınlanan İçerik değiştirilmeden ve giriş yaptığınız, kopyaladığınız, indirdiğiniz ya da yazıcıdan çıktısının aldığınız malzemenin hiçbir telif hakkı, ticaret markası ya da diğer mülki uyarısını değiştirmemeniz ya da silmemeniz şartıyla kişisel, ticari olmayan, sadece bilgilendirme amaçlı olarak  çoğaltılabilir veya dağıtabilirsiniz. İçeriğin diğer her türlü kullanımı Lumileds’in önceden yazılı izni alınmadan dağıtımı, çoğaltılması, değiştirilmesi, gösterilmesi ya da gönderilmesi dahil olmak fakat sınırlı olmamakla, yasaktır.

“Lumileds” ise Lumileds Holding B.V. ve iş ortaklarının kayıtlı ticaret markasıdır, ve “Narva” ise Mitteldeutschen Warenzeichenverband NARVA e.V. (“NARVA e.V.”) şirketinin kayıtlı ticaret markasıdır.Bu İnternet Sitesinde gösterilen tüm ticaret markaları, logoları veya ürün isimleri Lumileds Holding B.V ve iş ortaklarının malıdır veya tarafından lisanslı kullanılmaktadır. Bu isimlerin ve ticaret markalarının kullanımı için Lumileds’ın özellikle izni gerekmektedir. “Lumileds” ve “Narva” isimlerinin işaret olarak kullanımı örneğin bu İnternet Sitesine bağlantı olarak kullanılabilir. Lumileds. Lumileds bu izni daima geri çekebilir. Bu İnternet Sitesinden hiçbir şey bağış, ima, itiraz hakkının düşmesi ya da farklı şekilde kullanılamaz. İnternet Sitesinde gösterilen hiçbir ticaret markası, logosu ya da hizmet markası farklı şekilde ifade edilmediği sürece Lumileds’ın önceden yazılı izni olmadan kullanılamaz. 

LUMILEDS ve NARVA isimlerinin kaydı sadece Lumileds ve NARVA e.V. ve müteakiben onların iş ortaklarına saklıdır. NARVA ya da Lumileds adını yada buna benzer herhangi bir adı ya da NARVA ya da Lumileds adlarının bir kısmını içeren hiçbir adı şirket adı, tüzel isim, ticaret adı, alan adı ya da diğer ad, belirti ya da açıklama olarak Bölüm 6’da zikredilen taraflarca sahibi oldukları herhangi diğer ticari isim olarak kaydedemezsiniz.

7. İnternet Sitesinde Mülki Haklar

Bu İnternet Sitesinden ya da onunla bağlantılı olarak herhangi Kullanıcı İçeriğini  gizlilik gerektirmediği ve mülki hakları olmadığı anlaşılır ve anında Lumileds’in mülkü olacaktır ve bu İnternet Sitesinde sunulan herhangi gizlilik politikasına tabidir.  Lumileds bu tür Kullanıcı İçeriğini dilediği şekilde, dünyanın her yerinde kullanabilir ve karşılığında bir şey vermek zorunda kalmadan ve bu Kullanıcı Malzemelerin herhangi telif hakları dahilinde manevi haklardan, fikri ve sınai haklardan ve/veya diğer mülki haklardan serbest olacaktır.

Bu İnternet Sitesi tabiyatı itibariyle halka açıktır ve burada sunulan tüm bilgiler de gizlilik gerektirmiyor olarak algılanacaktır. Tarafınızdan herhangi Kullanıcı İçeriğinde sunulan herhangi keşifler geçerli  patent kanunları doğrultusunda bir “yayın” olarak değerlendirileceğini teyit ediyorsunuz.

İnternet Sitesine sunulan herhangi Kullanıcı İçeriği ve/veya tartışmalarının patent, telif hakları, ticaret markaları ve diğer fikri ve sınai hakların Lumileds, onun alt şirketleri, iş ortakları, marka lisansları, diğer ortakları veya üçüncü taraflarına tabi olabileceğini teyit ediyorsunuz. Eğer İnternet Sitesine sunduğunuz herhangi fikirleri, teklifleri, imaları veya çözümleri veya diğer Kullanıcı İçerikleri işletmeyi değerlendiriyorsanız, o halde işletme sürecine girmeden önce uygun fikri ve sınai hakların saklanması için gereken adımlar atmaya siz mesulsunuz.

8. ABD Telif Hakları İhlal İddiaları

Biz başkalarının fikri ve sınai haklarına saygı duyuyoruz ve sizin de aynısı yapmanızı istiyoruz. Eğer bu İnternet Sitesindeki malzemelerden herhangi birinin (kullanıcı forumlarında sunulanlar dahil fakat sınırlı olmamak üzere) herhangi bir şekilde telif haklarının ihlal edildiğini biliyorsanız ya da şüpheleniyorsanız, o halde lütfen aşağıda zikredilen belirli Lumileds temsilcisine başvurmanızı rica ediyoruz. ABD’ye göre Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), başvurunuz şu şartlara uymalıdır:

  • İhlal edilmiş olduğu iddia edilen münhasır hakkın telif hakkı sahibinin ya da yetkili vekilinin fiziki ya da elektronik imzası;
  • İhlal edilmiş olduğu iddia edilen telif hakkı olan unsurun ya da eğer bir tek çevrim içi sitede çok telif haklı unsurlar dahil edilmiş ise, tek bir duyuru ile, o listedeki o unsurların bir temsilci listesi;
  • Uzaklaştırılmak üzere olan ya da girişinin engellendiği unsurun ihlal edildiği ve ihlal faaliyetlerine tabi olduğu iddia edilen unsurun tespiti ve bu malzemenin makul bir şekilde yerini tespit etmek için bilgi; sizinle makul bir şekilde irtibata geçebilmek için irtibat bilgileriniz, örneğin adres, telefon numarası ve var ise elektronik posta adresiniz.
  • Tarafınızdan şikayette bulunduğunuz malzemenin ikna edecek şekilde kullanımının telif hak sahibi, temsilcisi tarafından ya da kanunen onaylanmadığına dair bir beyanname;
  • Duyurudaki verilen bilgilerin doğru olduğuna dair beyanname ve yalancı şahitlik cezasına tabi olarak, sizin ihlal edilen telif hakkı sahibi olduğunuza ya da münhasır hak sahibi adına yetkili vekil olduğunuza dair bir beyanname.

Telif hakkının ihlal edildiğine dair iddiaların sunulması gereken yetkiliye şu şekilde ulaşabilinir:

Posta yoluyla: Lumileds Holding B.V.

Lumileds Germany GmbH adresinden

Corporate Legal Department, IPG

Philipsstraße 8

52068 Aachen

Almanya

Tel : +49 241 539-3030

E-posta adresi: mail

http://www.narva-light.com/

 

Yönetim Kurulu: Mircea Buzgar, Willi Thelen ve Mark Beckers

 

Yönetim Kurulunun başkanı: Dr. Falk Meissner

Genel Merkez: Aachen

Yetkili Mahkeme: Aachen

Kayıt No: HRB 19283

KDV Kayıt No.: 201/5976/5333

KDV No.: DE285192805

Yukarıda zikredilen bilgi sadece Lumileds’i telif hakkınızın ihlal edildiği hakkında uyarmak içindir. Tüm diğer sorgulamalar, örneğin ürünle alakalı sorular ve uygun olmayan ilanlar veya içerik hakkında istemleriniz bu sürec doğrultusunda cevaplanmayacaktır.

 9. Teminat ve Feragat

İşbu yazıyla Lumileds'i, alt şirketlerini, iş ortaklarını, lisansörlerini, lisanslılarını, diğer ortaklarını ve tedarikçilerini ve her birinin müteakiben temsilcilerini, müdürlerini, çalışanlarını, hissedarlarını, hukuki temsilcilerini, vekillerini, yerine geçenlerini ve atananlarını İnternet Sitesine sunduğunuz herhangi ileti, içerik, iletim, veri, malzeme veya herhangi Kullanıcı İçeriğinin ya da tarafından yapılan herhangi Kullanım Kurallarının ihlali yüzünden doğacak herhangi hasar, mesuliyet, masraflar ve giderlerde (makul avukat ve profesyonel ücretleri ve dava masraflar dahil) için mesul tutmayacağınızı ve feragat ettiğini taahhüt ediyorsunuz. Herhangi bir ileti ya da herhangi Kullanıcı İçeriğinden ötürü doğacak herhangi şikayet ya da hukuki işlemden dolayı bir durumda Lumileds kimliğini açıklama ve Lumileds’in hakkınızda sahip olduğu herhangi diğer bilgiyi açıklama hakkını saklar.

Bir veya daha fazla kullanıcılarla bir tartışmanız var ise, herhangi türden, bilinen ve bilinmeyen, bu tartışma sonucu veya herhangi şekilde ondan doğacak hak iddialarından, istemlerden ve (mevcut ve izleyen) hasarlardan Lumileds, alt şirketleri, iştirakları, ortakları ve tedarikçileri ve her birinin müteakiben temsilcileri, müdürleri, çalışanları, hissedarları, yasal temsilcileri, bayileri, yerine geçenleri ve atamaları muaf kılıyorsunuz.

10. Sitenin Kapatılması

İnternet Sitesini veya bir kısmını herhangi sebepten dolayı ve uyarıda bulunmadan ve izin almadan istediğimiz zamanda kapatma hakkına yegane olarak sahibiz.  İnternet Sitesine sunulan herhangi İçerik ve/ veya Kullanıcı İçeriğinin saklanması ya da silinmesinde hata sonucu mesul veya sorumlu tutulamayız.

11. NARVA Ürünleri

İnternet Sitesi bazı ülkelerde (henüz) bulunmayan belli “Narva” markalı ürünleri ve hizmetlerine işaret edebilir. Bu tür bir işaret bu tür ürünlerin ya da hizmetlerin herhangi bir zamanda o belli ülkede tedarik edileceği anlamına gelmez ya da ona dair garanti vermez. Lütfen daha fazla bilgi için yerel şirket ile irtibata geçiniz.

12. Veri Koruması

Hizmetlerimizi kullanırken kişisel bilgilerinizi vermenizi rica edebiliriz. Bunlar şart koşulan dosya, şart koşulan tarih ve zamanı, şart koşulan süre, aktarılan veri hacmi, giriş konumu, kullanılan internet sunucu türü ve istemde bulunan alandır. Bu bilgiyi sunmak gönüllüdür. Kişisel bilgileriniz dikkatli bir şekilde Avrupa Veri Koruma kanunları ve düzenlemeleri doğrultusunda kullanılacaktır. İnternet sitemizde verilen kişisel bilgi kısmen sözleşme süreci ve talebinizi işleme almak için kullanılacaktır.

13. İhtilaf Çözümü

Bu Kullanım Kuralları İrlanda kanunları doğrultusunda idare edilip uygulanacaktır.

14. Bölünebilirlik

Bu internet sitesinin sunucusu olarak § 7 Abs. 1 Teledienstegesetz ve § 6 Abs. 1 Mediendienste-Staatsvertrag doğrultusunda sadece kendi içeriğimiz için mesulüz.Tüm içeriklerin değerlendirilmesine rağmen bazı hataların oluşabilmesi engellenemez. Harici bağlantıların içeriği ve faaliyetleri için sorumlu ve mesul tutulamayız, nitekim biz bilgi transferine sebep olmuyoruz, transfer edilen bilginin alıcısını biz seçmiyoruz ve transfer edilen bilgiyi seçmiyor ve değiştirmiyoruz (§ 9 Abs. 1 Teledienstegesetz ve § 7 Abs.1 Mediendienste-Staatsvertrag).

 

Eğer bu Kullanım Kurallarının herhangi bir maddesi geçersiz ya da yaptırımı yok ise, o halde geçersiz ya da yaptırımı olmayan madde asıl maddenin içeriğine en yakın olan geçerli ve yaptırımı olan bir madde ile değiştirilecektir ve kalan maddeler de uygulanacaktır.

15. Feragat Yok

Bu Kullanım Kurallarının herhangi bir parçasının zorla yaptırımına ilişkin hiçbir hata Lumileds tarafından bu Kullanım Kuralları doğrultusunda herhangi Lumileds’in hakları için herhangi bir kişi için ister geçmiş ister gelecek için feragat etmeye sebep olmayacaktır. Ne Lumileds tarafından alınan bir ödenek ne de Lumileds’in eylemine bağlı olan herhangi bir kişi bu Kullanım Kuralları herhangi bir parçası için feragat veremeyecektir. Sadece belirli, yazılı olarak düzenlenmiş ve Lumileds yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış bir feragatnamenin herhangi yasal etkisi olacaktır.

16. Başlıklar

Kullanım Kurallarının bölüm başlıkları sadece kolaylık olsun diye verilmiştir ve Kullanım Kurallarının yorumu veya anlamını herhangi bir şekilde etkileyecek anlamda düzenlenmemiştir.